Date
Author
creaturmedia

Robotisert følgetjeneste testkjøres i stor EU-satsing på Herøya i Porsgrunn

Testteamet, fra v: Tone Rabe, leder industriparkdrift i Herøya Industripark AS, Tove Sørensen, Bouvet/prosjektleder HIP og Skjalg Aasland, leder Utvikling og Byggforvaltning Herøya Industripark AS, fronter testkjøring av autonom lostjeneste i stor EU-satsing. Her foran kjøreportens følgebil som på sikt kan bli erstattet av en robotisert løsning.

Herøya Industripark er i front på å testkjøre framtidens autonome transportløsninger. Industriparken er valgt som Living Lab, et levende testområde, i EUs storstilte satsing på smart intermodal transport. Herøya Industripark AS skal på oppdrag fra EU testkjøre autonom følgetjeneste for godstransport. Målet i EU-prosjektet Orchestra2020 er å realisere framtidens digitale og grønne intermodale transportløsninger.

Tester i operativ kjøreport

Viktige testoperasjoner skal gjennomføres i full operativ kjøreport for godstransport på Herøya de neste tre årene. En robotisert følgetjeneste og et digitalt trafikksystem som loser godstransport trygt inn og ut tas i bruk.

– Å teste et nytt digitalt trafikksystem, koblet med et autonomt loskjøretøy i en operasjonell kjøreport, er unikt, framhever testteamet. – Det er enklere og tryggere å gjennomføre her i et lukket område, framfor et åpent område som har flere risikofaktorer.

Skjalg Aasland, leder Utvikling og Byggforvaltning, og Tone Rabe, leder Industriparkdrift, begge Herøya Industripark AS.

Få det til å fungere i praksis

Medvirkning og innspill fra de som skal bruke tjenesten, operatørene i kjøreporten, transportører og kunder er en viktig del av testoperasjonene framover.

– I tillegg har vi forskningsmiljøer i nærheten som kan kobles på, opplyser Skjalg Aasland, leder Utvikling og Byggforvaltning Herøya Industripark AS. – Dette er et felt som har behov for forskning og utvikling for å forbedre løsningene mens vi tester.

For at vi skal få dette til å fungere i praksis er tilgang på FoU viktig, kommenterer Tone Rabe, leder Industriparkdrift Herøya Industripark AS.

Vil løfte digitalindustri i Grenland og helautonom industripark på Herøya

Samarbeid – nøkkel for å lykkes

ITS Norge er i førersetet på Orchestra2020 som samler fire norske virksomheter, SINTEF, Applied Autonomy, Herøya Industripark AS, Vegvesenet og 10 internasjonale aktører. Samarbeidet skal bidra til å realisere framtidens intermodale transportløsninger, der det er enkelt å koordinere og synkronisere trafikkstyring av mange forskjellige autonome transportløsninger på vei, jernbane, til vanns og i luften.

Styringssystem for hele industriparken

Tove Sørensen fra Bouvet, som også ledet arbeidet med å lage et veikart for autonom industripark, leder nå det fullfinansierte testprosjektet på Herøya som løper fram til 2024.

– Vi er med i mange arbeidspakker i Orchestra sammen med forskjellige deltakere i løpet av perioden, forteller Sørensen. – Nå klargjør vi for å vurdere styringssystemer for hele industriparken. Parallelt jobbes det nå også med utrulling av robotgressklippere og vi ser etter mulige feiekjøretøy for utrulling i industriparken i løpet av året.

Satser strategisk på digital infrastruktur

Følgetjeneste med robot på hjul er ikke bare et unikt testprosjekt på Herøya, men en strategisk satsing, forteller Skjalg Aasland og Tone Rabe.

– Deltakelse i Orchestra2020 åpner muligheter for oss å etablere ny digital infrastruktur med trafikksystem hvor flere autonome maskiner og kjøretøy kan kobles på, påpeker de. – Vi har god infrastruktur på strøm, kjølevann, veier og kompetanse. Nå bygger vi digital infrastruktur, helt nødvendig for framtiden og bedriftenes konkurransekraft.

“Flåtesystem” for logistikk

Aasland ser for seg et overordet system, et slags flåtesystem, hvor industriparkeier sørger for digitale veier nødvendig for å drive industriell logistikk.

– På det digitale systemet tilpasset industriell bruk, putter vi på gressklippere, feiebil og nå følgeroboten vi skal teste i kjøreporten. Vi jobber også med lager og logistikkbiten relatert til jernbane, som også kan integreres i et slikt system, forklarer han.

Les: Jobber for å få jernbaneterminal tilbake til Herøya.

– En rullende robot kan overta for denne følgebilen, sier testteamet fra Herøya.

Kunnskap også til smartbyer og samfunn

– Målet vårt er å bli autonom industripark om ti år. Kunnskapen vi utvikler gjennom testoperasjoner her på Herøya kan også adopteres av byer og samfunn og få stor verdi for fremtidens digitalstyrte transportløsninger, både i Norge og Europa, sier Aasland.

Selvkjørende buss uten bemanning med passasjerer ble testkjørt første gang i Norge i Herøya Industripark.

Living Lab Herøya

Espen Åmlid, operatør i kjøreporten, forteller om stor pågang og hektisk hverdag. – Hvert 10. minutt tar vi imot bil. Vi har mellom 40 og 60 innregistreringer i porten her i åpningstiden. Her registrerer sjåførene seg. De som ikke har vært her før må bruke følgebiltjenesten. Det gjelder for rundt 20 kjøretøy om dagen.

– Ville en automatisert følgebil hjelpe jobben dere gjør?

– Ja, helt sikkert. Arbeidsdagen er hektisk med å registrere innpasseringer og veie last inn og ut, i tillegg til å operere følgebil, sier han.

Espen Åmlid, operatør i kjøreport.